Algemene voorwaarden

Begrafenissen De Winter
Molenstraat 77, 2270 Herenthout
btw nr. BE 0884 429 172

 

  • Al onze facturen zijn betaalbaar op onze zetel of via overschrijving, na ontvangst van het factuur, beiden binnen een termijn van 14 werkdagen.
  • Een bestelling online via www.begrafenissendewinter.be of via mail is pas geplaatst na ontvangst van een bevestigingsmail én pas vanaf wanneer u uw gegevens volledig hebt ingevuld in het bestelformulier.
  • Bloemen worden gemaakt zoals op de foto’s zichtbaar, let wel, deze kunnen kleine afwijkingen bevatten over de seizoenen heen.
  • De gecommuniceerde omschrijvingen en prijzen in de website zijn indicatief. Een eventuele prijswijziging kan gecommuniceerd worden, ook na de bestelling.
  • In geval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van Turnhout bevoegd. Geen enkele reclamatie kan in aanmerking genomen worden na 8 dagen. Bijzondere nadruk wordt gelegd op het feit dat, tenzij met ons akkoord, geen uitstel van betaling kan worden toegestaan en dat, in geval van niet-betaling op de vastgestelde termijn van 14 werkdagen, door het enkel verstrijken van deze termijn, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, het bedrag der factuur zal verhoogd worden met 15%, let een minimum van 24,79 euro, ten titel van forfaitaire en conventionele schadevergoeding, onverminderd de gerechtskosten en de verwijlintresten à 1,5% per maand, welke van rechtsweg en zonder ingebrekestelling zullen eisbaar zijn vanaf de vervaldag der facturen.